Laatste Nieuws

Start ontwikkeling kindcentrum De Vlieger op Ypenburg

Maandag 26 september 2022 tekenden de bestuurders van Lucas Onderwijs en Kinderopvang Morgen een intentieverklaring voor een nauwere samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang in de wijk Ypenburg. PCBS De Vlieger (Lucas Onderwijs) en Up Kinderopvang (onderdeel van Kinderopvang Morgen) willen namelijk de komende jaren hun samenwerking intensiveren en verder uitbreiden.

Stip op de horizon is de vorming van een kindcentrum. 

Door Dick Muijs

 

Kindcentrum De Vlieger
Binnen het kindcentrum is er een samenhangend aanbod van basisonderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit is gericht op leren én spelen om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Er zijn doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen voor het pedagogisch en didactisch handelen. Dit zorgt voor een doorlopende ontwikkelingslijn. ‘Het beste van twee werelden, kinderopvang en basisonderwijs. Zo bouwen we samen aan betere kansen voor alle kinderen’, aldus Tineke Onink van Kinderopvang Morgen

 

 

Eerste stappen naar een kindcentrum
De komende jaren onderzoeken De Vlieger en Up Kinderopvang de te nemen stappen binnen de samenwerking. Bijvoorbeeld hoe ze samen de dag van alle kinderen kunnen verrijken, zowel tijdens als na schooltijd. Zo kunnen alle kinderen hun talenten ontwikkelen. De Vlieger en Up willen kinderen samen de stimulerende omgeving bieden om dit mogelijk te maken.

 

Eerste nieuwe stap in deze samenwerking is de inhuizing van de peuteropvang binnen de school. Dit zorgt voor een vanzelfsprekende overgang van de peuters naar de basisschool. Dit gebeurt al meteen begin 2023. ‘Met de komst van Up Kinderopvang in ons gebouw kunnen we een doorgaande lijn van 2,5 tot 12 jaar realiseren. De overgang van peuter naar groep 1 wordt hier letterlijk en figuurlijk mee verkleind’, aldus Jeanine Kalkhoven van PCBS De Vlieger.

 

 

 

Bijschrift foto:

Bestuurder van Lucas Onderwijs Ewald van Vliet en Tineke Onink, bestuurder van Kinderopvang Morgen ondertekenen de intentieverklaring in aanwezigheid van

Jeanine Kalkhoven, directeur PCBS De Vlieger en Michael van Kooperen, Up vestigingsmanager.

Kinderopvang Morgen is de koepel van toonaangevende kinderopvangorganisaties in Den Haag, Rijswijk, Delft en Wateringen. We werken zonder winstoogmerk, voor de wereld van morgen. Morgen biedt kinderen een plek om te spelen, leren en hun talenten ontwikkelen. Met gelijke kansen voor iedereen. Zodat kinderen er een sterke basis leggen voor hun verdere leven. Up Kinderopvang is onderdeel van Morgen.
www.kinderopvangmorgen.nl

 

Lucas Onderwijs is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Wij werken vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger.

www.lucasonderwijs.nl

 

 

Kinderopvang Morgen | Judith van Veen | 070-7920129

jvanveen@kinderopvangmorgen.nl
Terug
dinsdag 27 september 2022 05:31:36 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob