Laatste Nieuws

Henk Kronenberg benoemd als lid in de orde van Oranje Nassau

Zaterdag 3 september was een heuglijke dag voor Ypenburg. Henk Kronenberg werd door burgemeester Jan van Zanen benoemd als lid in de orde van Oranje Nassauvoor zijn bewezen diensten als vrijwilliger gedurende een aantal jaren. Die gebeurtenis vond onder grote belangstelling plaats in zijn vertrouwde omgeving, het terrein van scoutinggroep Van Weerden Poelman aan het ILSY plantsoen op Ypenburg.

 

 

Door Dick Muijs.

Bewezen diensten:

Van bewezen diensten is sprake wanneer iemand zich geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving of anderen daartoe heeft gestimuleerd. En dat heeft Henk in de loop der jaren veel gedaan. Hij was en is onder meer bestuurslid Stichting ILSY in Buurt en Wijk, Voorzitter Historische Vereniging Buitenplaats Ypenburg, Penningmeester Stichting Historisch Ypenburg, Bestuurslid scoutinggroep Van Weerden Poelman, voorzitter scouting Regio Vlietstreek en beheerder Overtuin Ypenburg, met recht een indrukwekkende reeks.      

 

 

 

Opspelden Ridderorde:

Nietsvermoedend van wat hem te wachten stond arriveerde hij op het ILSY plantsoen. Kort daarop arriveerde ook de burgemeester. Ceremoniemeester Peter Brouwer, voorzitter van wijkvereniging Morgenweide en initiatiefnemer voor deze benoeming, sprak een welkomstwoord en nodigde vervolgens de burgemeester uit voor de toespraak. Na de opsomming van Henk’s talrijke verdiensten voor de samenleving, ging burgemeester Jan van Zanen over tot het officiële gedeelte, het opspelden van de Ridderorde. Hij deed dat onder luid applaus van de aanwezigen.

Verrast:

In zijn dankwoord zij Henk “Ik wist hier totaal niets van. Ik ben er erg trots op en dank iedereen die aan het tot stand komen van deze gebeurtenis heeft meegewerkt.”

 

 

Vervolgens waren er bloemen onder meer van de gemeente Rijswijk waar Henk woont. Ook stadsdeeldirecteur Petra Sevinga sprak Henk toe en liet haar felicitaties vergezeld gaan van bloemen. Anderen boden Henk ook bloemen en geschenken aan. Historisch Ypenburg en Scouting vinden in Henk een warm pleitbezorger!

Foto’s: © Dick Muijs.
Terug
dinsdag 6 september 2022 14:07:22 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW