Laatste Nieuws

Nieuwe onderdoorgang bij Trekvlietbrug voor fietsers en voetgangers

 

Bij de huidige Trekvlietbrug in Den Haag komt een nieuwe onderdoorgang voor fietsers en voetgangers. De Mercuriusweg kan daardoor veilig gekruist worden zonder hinder en oponthoud. Hiermee wordt een grote barrière voor het langzame verkeer in dit deel van de Binckhorst opgelost. De nieuwe onderdoorgang kost ongeveer 9 miljoen euro. De financiering komt van de samenwerkende partijen; gemeente Den Haag, het Rijk, het gemeentelijke samenwerkingsverband MRDH, provincie Zuid-Holland en buurgemeente Leidschendam-Voorburg.

 Nieuwe onderdoorgang bij Trekvlietbrug voor fietsers en voetgangers

De onderdoorgang bij de Trekvlietbrug is onderdeel van een belangrijke regionale fietsroute, het Trekfietstracé. Deze route verbindt de binnenstad van Den Haag met de Binckhorst, Ypenburg en Pijnacker-Nootdorp. Bij de herontwikkeling van Binckhorst Noord wordt de rest van de route richting centrum verder uitgewerkt en ingepast in de ontwikkeling van het toekomstige Waterfrontpark.

“Opnieuw een aanwinst op komst om veilig en comfortabel te lopen en te fietsen. Iets waar ik mij de afgelopen jaren sterk voor heb gemaakt en mij ook de komende jaren wil inzetten”, vertelt wethouder Robert van Asten van Mobiliteit. “Nu al maken veel mensen gebruik van delen van het Trekfietstracé zoals de twee jaar geleden geopende Jan Linzelviaduct. Door de transformatie van de Binckhorst de komende jaren verwacht ik dat nóg meer mensen er gebruik van maken. Natuurlijk is het heel fijn dat we deze nieuwe onderdoorgang samen met onze partners voor elkaar krijgen.”

Voorlopig ontwerp

De gemeente heeft een concept voorontwerp gemaakt voor de onderdoorgang. Tot en met 24 april kan iedereen hierover een oordeel geven. Daarna volgt een definitief voorontwerp en volgen de werkzaamheden. In de loop van 2024 kunnen de eerste voetgangers en fietsers van deze nieuwe onderdoorgang bij de Trekvlietbrug gebruik maken.

De nieuwe onderdoorgang van de Trekvlietbrug maakt onderdeel uit van een groot pakket aan mobiliteitsmaatregelen om de bereikbaarheid rond de stations van Den Haag (Centraal Innovation District) en de Binckhorst te verbeteren. De gemeente Den Haag werkt hierbij samen met het Rijk, MRDH, provincie Zuid-Holland en buurgemeente Leidschendam-Voorburg. Deze partijen investeren met elkaar ruim 137 miljoen euro in mobiliteitsmaatregelen die de bereikbaarheid van CID-Binckhorst verbeteren. Dit draagt bij aan de transformatie van de Binckhorst als aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken.

Meer informatie: www.binckhorstbereikbaar.nl
Terug
maandag 14 maart 2022 07:52:22 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob