Laatste Nieuws

Een wijkagenda voor Ypenburg

 

Ypenburg heeft een eigen wijkagenda! In deze wijkagenda staan de belangrijkste verbeteringen voor de wijk. Bewoners, ondernemers, wijkorganisaties en de gemeente hebben samen bepaald wat de verbeterpunten moeten zijn. De komende 4 jaar gaan zij hiermee aan de slag.

 

In het afgelopen najaar nodigde de gemeente bewoners en ondernemers uit om mee te denken over hun wijk. Zij konden hun verhaal voor de wijk delen op de website van de wijkagenda. Daarop kwamen veel reacties: er werden maar liefst 210 wijkverhalen gedeeld. Op basis van die verhalen zijn agendapunten geformuleerd, waarop men kon stemmen. 1510 huishoudens en/of ondernemers hebben gestemd en dit heeft geleid tot een top 3 van de belangrijkste verbeterpunten. 

 

Een wijkagenda voor Ypenburg

Top 3 belangrijkste verbeterpunten

Het verbeterpunt ‘Schonere wijk’ kreeg 23% van de stemmen, ‘Meer en beter onderhoud van groen’ kreeg 19% en 15% stemde op ‘Betere voorzieningen’. Dit laatste punt wordt gecombineerd met ‘Samenleven’ omdat de gemeente het belangrijk vindt dat men prettig met elkaar kan samenleven in Ypenburg. 

 

Walter van Krieken, voorzitter van het Bewonersplatform Ypenburg, heeft de wijkagenda overhandigd aan stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal. Kavita: ‘Geweldig dat zoveel bewoners en ondernemers hebben aangegeven wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Ik wil iedereen bedanken voor hun goede ideeën en voor hun betrokkenheid. We zetten op kort termijn vooral extra in op de 3 belangrijkste verbeterpunten. Andere opmerkingen en ideeën hebben we ook gehoord: die nemen we zeker mee, voor nu of in de toekomst.’ Walter: 'Onwijs mooi dat er nu een wijkagenda ligt voor Ypenburg waarin we met elkaar bepaald hebben wat we belangrijk vinden. Ik hoop dat we de komende jaren met veel bewoners de wijk nog prettiger kunnen maken door samen te werken aan de uitvoering van de wijkagenda.' 

 

Hoe nu verder?

De gemeenteraad wordt over de wijkagenda geïnformeerd en in de tussentijd gaat de gemeente samen met wijkpartners een plan voor de uitvoering maken. Daarin staan de afspraken over hoe de wijkagenda wordt uitgevoerd. Voor de uitvoering betrekken we zoveel mogelijk bewoners en ondernemers. Samen maken we dit tot een succes.


Terug
woensdag 16 februari 2022 07:28:41 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob