Laatste Nieuws

Afvalstoffenheffing in 2022 omhoog, lokale lasten blijven laag

 

De lokale lasten voor Hagenaars stijgen in 2022. Dit komt omdat de afvalstoffenheffing hoger wordt. Toch blijft Den Haag een stad met lage lasten.

 

Tussen 3 en 11 februari 2022 krijgt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen in de brievenbus. Zo’n 40.000 Hagenaars krijgen in plaats van een papieren aanslagbiljet een digitaal aanslagbiljet in de Berichtenbox van MijnOverheid.

Op het aanslagbiljet vindt u de onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en de WOZ-waarde over het belastingjaar 2022. De gemeenteraad heeft de belastingtarieven op 4 november 2021 vastgesteld.

Afvalstoffenheffing in 2022 omhoog, lokale lasten blijven laag

WOZ-waarde en ozb

De WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning op 1 januari 2021. Dat is de peildatum (de datum waarop de waarde wordt bepaald). In Den Haag zijn de woningen gemiddeld 9% in waarde gestegen, vergeleken met een jaar eerder. De stijging kan per woning verschillen.

U kunt de WOZ-waarden van alle woningen opzoeken in het WOZ-waardeloket(externe link). Vanaf 11 februari kunt u de nieuwe WOZ-waarde zien. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om uw ozb te berekenen. Via MijnDenHaag(externe link) kunt u uw taxatieverslag bekijken. U kunt daar ook regelen dat u de rekening gespreid over het jaar betaalt.

De ozb stijgt in 2022 met 2,39%. Dat komt door de inflatie (stijging van de prijzen). Is uw woning meer of minder dan gemiddeld in waarde gestegen? Dan stijgt uw aanslag ozb ook meer of minder.

Huurders van woningen betalen geen ozb. De WOZ-waarde kan wel belangrijk zijn voor de huurprijs. Daarom staat het ook voor huurders op het aanslagbiljet.

Afvalstoffenheffing

Bewoners betalen afvalstoffenheffing voor het ophalen en verwerken van huisvuil. De afvalstoffenheffing is nooit meer dan de kosten die de gemeente ervoor maakt.

De kosten voor het verwijderen van afval stijgen in 2022. Dat komt omdat er meer huishoudelijk afval wordt aangeboden. Mensen zijn meer thuis in coronatijd. Zij kopen vaker iets online en laten vaker iets thuisbezorgen.

De kosten in 2022:

Voor afvalstoffenheffing kunt u kwijtschelding aanvragen als u een laag inkomen en geen vermogen heeft.

Rioolheffing

De rioolheffing die u betaalt, is voor het aanleggen en onderhouden van de riolering. Ook deze heffing is niet hoger dan de kosten die de gemeente ervoor maakt.

De kosten in 2022:

Voor rioolheffing kunt u kwijtschelding aanvragen als u een minimuminkomen en geen vermogen heeft.
Terug
vrijdag 4 februari 2022 09:52:03 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob