Laatste Nieuws

Petra Sevinga: We gaan meer ontmoetingsplekken maken in ons stadsdeel!

 

Vorig jaar kon door Covid-19 niet met stadsdeeldirecteur Petra Sevinga het jaarlijks gesprek gevoerd worden over de ontwikkelingen in ons stadsdeel. Vrijwel alles kon geen doorgang vinden. Nu er gelukkig wat meer mogelijk is en activiteiten weer langzaam worden opgestart, willen wij deze traditie graag voortzetten. Restaurant De Smulhoeve is de zonnige locatie.

 

Petra: “De afgelopen anderhalf jaar heeft Corona ook op ons stadsdeel veel invloed gehad. Het was voor veel mensen een moeilijke tijd met veel beperkingen en soms ook grote zorgen. Veel ouderen voelden zich eenzaam en veel jongeren konden hun energie niet kwijt. Gelukkig zijn er zowel in Ypenburg als Leidschenveen ook hartverwarmende acties geweest, zoals het doen van boodschappen en het bezorgen van maaltijden.”

 

Door Dick Muijs.

Petra Sevinga: We gaan meer ontmoetingsplekken maken in ons stadsdeel!

Recreatie:

 

Petra: “Leidschenveen-Ypenburg is een stadsdeel waar veel kinderen en jongeren wonen. Daarom investeren we doorlopend in de vernieuwing van sport- en spellocaties, ook voor kinderen met een beperking. De jeugd bepaalt vaak zelf mee wat er gaat komen. In het voorjaar heeft de burgemeester de geheel vernieuwde Glazenmakerhof-speeltuin geopend. Daar was de Jeugdraad van Leidschenveen (de ‘Onderzoeksbengels’) nauw bij betrokken. En in juni heeft onze stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal het vernieuwde Skatepark Ypenburg geopend, dat al meteen razend populair werd. Op verzoek van de jeugd is er ook een pumptrack gekomen, de eerste in de regio, waarvan intensief gebruik wordt gemaakt. Daardoor ontstaat er helaas soms ook overlast voor omwonenden. We proberen dat tot een minimum te beperken, onder meer door extra inzet van jeugdwerkers en handhaving.   

 

 

Het is belangrijk dat ons stadsdeel meer voorzieningen krijgt voor jongeren. Gelukkig starten deze maand de bouwactiviteiten weer voor de megabioscoop bij station Ypenburg. Als alles goed gaat, gaan de deuren in de loop van volgend jaar open. Er komt ook een horecavoorziening bij. Dat wordt een aanwinst voor ons stadsdeel, zeker ook voor jongeren!”

 

Ontmoetingsplekken:                                                                                      

Petra: “In de winkelcentra van Leidschenveen en Ypenburg is sprake van enige leegstand. De bewonersorganisaties maken zich daar zorgen over. Samen met hen willen we vanuit het stadsdeel onderzoeken of daar wat aan gedaan kan worden. Misschien is het mogelijk om in die panden tijdelijk wat meer culturele activiteiten, gecombineerd met wat horeca, te organiseren, in samenwerking met onze bibliotheken en ‘culturele parels’ van Leidschenveen en Ypenburg. We horen van veel mensen dat zij een soort van gezellige, culturele ‘broedplaatsen’ en openbare ontmoetingsplekken missen in ons stadsdeel. Daar willen we ons de komende jaren extra voor inzetten.

 

 

Een aantal maanden geleden zijn we begonnen met de vergroening van het winkelcentrum Ypenburg. Met veel extra groen en speelse zitelementen willen we het winkelcentrum wat leuker en gezelliger maken. Daarbij betrekken we natuurlijk ook de omwonenden, winkeliers en bezoekers. We willen dat het winkelplein een leuke ontmoetingsplek wordt waar iedereen graag komt. We hebben hiervoor een speciaal budget aangevraagd en gekregen uit de ‘Pleinenaanpak’ van de gemeente.

 

Ook het Bieremapark is aantrekkelijker gemaakt als ontmoetingsplek, en een andere mogelijkheid is het strandje bij de Blauwe Loper. Wij staan open voor ideeën en initiatieven van bewoners en ondernemers!

 

In Leidschenveen is onlangs de ‘Huiskamer van Leidschenveen’ geopend door de Bewonersorganisatie Leidschenveen (BOL). Dat is een hele gezellige ontmoetingsplek geworden, waar veel leuke activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Vanuit het stadsdeel steunen we dit soort initiatieven van harte!”

Knelpunten:                                                                                                                                     

Petra: “Parkeren blijft een groot probleem in sommige buurten. We hebben in de wijken Morgenweide en De Lanen, waar in sommige delen een grote parkeerdruk is, vorig jaar een draagvlakonderzoek gedaan naar de invoering van betaald parkeren. De overgrote meerderheid was daar echter op tegen.

De gemeente is bezig met een ‘mobiliteitstransitie’ waarbij andere vormen van vervoer steeds ruimer baan krijgen, denk bijvoorbeeld aan het nieuwe fietsviaduct over de A4 en de uitbreiding van OV-voorzieningen. Het onderzoek naar de mogelijkheid van een tramremise op de ‘Gavi-kavel’ in Ypenburg bevindt zich nog steeds in een verkennend stadium. In de loop van volgend jaar zal hierover meer duidelijk worden.

 

Vrijwilligers:                                                                                                                                                         

“Nu er steeds minder Corona-beperkingen zijn, kunnen we in ons stadsdeel gelukkig weer meer publieksactiviteiten organiseren. Alleen is het soms lastig om voldoende vrijwilligers te vinden. Veel mensen hebben het druk en willen niet langdurig aan iets vastzitten. Vaak kun je mensen makkelijker over de streep trekken door ze te vragen om hulp bij een duidelijk afgebakende activiteit.”

Betrokkenheid bewoners:                                                                                                                          

 “Het komende jaar gaan we vanuit het stadsdeel met de gemeentelijke diensten, samen met bewoners, ondernemers en organisaties wijkagenda’s opstellen. Daarin gaan we gezamenlijk de belangrijkste prioriteiten voor de verschillende wijken in ons stadsdeel bepalen. De wijkagenda’s gaan we aanbieden aan het college van B en W. Bewoners krijgen hierover op korte termijn meer informatie.

Spreekuur:                                                                                                                                                  

Op vrijdag 8 oktober aanstaande kunnen bewoners weer spreken met stadsdeelwethouder Kavita Parbhudayal in de bibliotheek Ypenburg van 10.30-11.30 uur. Stadsdeeldirecteur Petra Sevinga zal daarbij aanwezig zijn. U kunt daarvoor een afspraak maken via leidschenveen-ypenburg@denhaag.nl. U bent van harte welkom!

 

Foto: Petra Sevinga: er komen meer ontmoetingsplekken in ons stadsdeel.© Dick Muijs.


Terug
vrijdag 17 september 2021 08:37:33 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob