Laatste Nieuws

Meer informatie over eventuele komst tramremise op Ypenburg.

 

Recentelijk is er een online bijeenkomst geweest vanuit studio B van de Openbare Bibliotheek Den Haag over de eventuele komst van een tramremise  Gavi-kavel op Ypenburg. Door de corona-crisis was dit de enige optie. Belangstellenden konden via het beeldscherm meeluisteren en vragen stellen.

De presentatie was in handen van Louis Hueber van MRDH.                                                                     

Informanten waren Pieter Stellingwerf, senior projectleider gemeente Den Haag, en Arend-Jan van der Lely, werkzaam bij MRDH is Metropoolregio Rotterdam/Den Haag.

 

Door Dick Muijs.

Meer informatie over eventuele komst tramremise op Ypenburg.

Waarom de Gavi-kavel?                                                                                                                    

Pieter Stellingwerf ging uitvoerig in waarom er wellicht gekozen gaat worden voor de Gavi-kavel. Goed, snel en veilig Openbaar Vervoer is essentieel voor de uitbreiding van Den Haag. De aanschaf van nieuwe moderne trams is daarom een noodzaak. Om dat te kunnen realiseren heeft het College van B&W opdracht gegeven een onderzoek te starten naar een geschikte locatie waar deze trams gestald kunnen worden. Deze trams bieden plek aan meer reizigers, zijn comfortabeler en beter toegankelijk voor kinderwagens, mensen in een rolstoel of scootmobiel. De bestaande remises zijn echter niet geschikt voor de nieuwe trams. Diverse alternatieven zijn bekeken door deskundigen van MRDH, gemeente Den Haag en HTM om uiteindelijk aan de zuidzijde van Den Haag de Gavi-kavel te bestempelen als de meest geschikte locatie. Deze locatie is ook het meest gunstig gelegen voor de trams die er in de toekomst gebruik van gaan maken zoals lijn 15 en 19. De Gavi-kavel is eigendom van de gemeente Den Haag en wordt gezien als een strategische reservelocatie. De mogelijkheden voor de bouw op de Gavi-kavel worden nader uitgewerkt daartoe is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Belangrijke aandachtspunten zijn:                                                                                           

de haalbaarheid van de locatie                                                                                                            Milieutechnische aspecten.                                                                                                          

Mobiliteitsaspecten.                                                                                                          Financiële en juridisch-planologische aspecten.                                                                                                  

De Nota is medio eerste kwartaal 2021 gereed en wordt vervolgens aangeboden aan B&W.

Capaciteit:                                                                                                                        Arend-Jan van der Lely van MRDH gaf een inzicht in de bouwplannen waarbij de definitie van een tramremise nader werd uitgewerkt. Een stalling behelst parkeren van trams- in de huidige situatie gaat het om circa 40 tot 50 plaatsen- het schoonmaken en plegen van klein onderhoud, manoeuvreerruimte, bestuurdersruimte en ruimte voor onderhoudspersoneel (met parkeergelegenheid), aansluiting op het bestaande netwerk en ontsluitingswegen. Voor dat laatste zijn er drie mogelijke opties, twee gaan via de Guldenlaan en één via het Valutapad.

 

 

Overlast/Geluidsregels:                                                                                                                                                            

Daarover werd gezegd dat er beslist niet meer overlast wordt geproduceerd dan wat  officieel is toegestaan. Daar zijn geldende regels voor en met de bouw zal daar rekening mee worden gehouden. Arend-Jan schetste de situatie dat circa 90% van de trams tussen 05.00 uur en 7.30 uur s ’morgens de remise zullen verlaten en tussen 24.00 uur en 02.00 s ’nachts zal circa 60% van de trams de remise weer opzoeken wat meer spreiding betekend. Het gaat daarbij om de tramlijnen 15, 19, en lijn 1.

 

 

Natuur/en Milieu:                                                                                                              Op de Gavi-kavel  is een vleermuizenkolonie gevestigd en toegezegd is dat met de eventuele bouw daar rekening mee zal worden gehouden. Eveneens is er aandacht voor het behoud van het groene karakter van het gebied rondom en rond de Plas van Reef. De huidige bedrijven die op dit moment op de Gavi-kavel zijn gevestigd zijn in het bezit van een tijdelijk contract (camping, pluimveehandel, de imker) met hen wordt nader overleg gepleegd wanneer de bouwplannen vaste vormen aannemen. Een alternatief voor die bedrijven is helaas nog niet geboden.

Realisatie:                                                                                                                        Als alles volgens plan verloopt, en de nodige inspraakprocedures zijn geweest zou in het derde kwartaal van 2024 met een uitloop naar het derde kwartaal van 2025 de realisatie van de tramremise een feit zijn. Twee inspraakmomenten voor stakeholders staan gepland in het tweede kwartaal van 2022,  ook één in het derde kwartaal van 2023 en één het vierde kwartaal van 2023. De Posthoorn houdt u uiteraard van alle ontwikkelingen op de hoogte.

 

Meer informatie:                                                                                                                U kunt de online informatiebijeenkomst terugzien op www.denhaag.nl/gavikavel  met vragen omtrent de remise: tramremise.gavikavel@denhaag.nl

 

Foto: Gavi-kavel
Terug
donderdag 18 maart 2021 11:25:15 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob