Laatste Nieuws

Ouderenconsulenten Bianca en Miriam

 

Wij willen meedenken en een luisterend oor bieden aan onze senioren aldus Bianca en Miriam

Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met de senioren in ons stadsdeel. En als er vragen zijn, dat zij weten bij wie ze terecht kunnen. Daarvoor zijn de beide ouderenconsulenten Bianca Schneider (voor Ypenburg) en Miriam Wilschewski (voor Leidschenveen) beschikbaar.

 

Door Dick Muijs.

Ouderenconsulenten Bianca en Miriam

Taken:                                                                                                                               Het takenpakket van Bianca (40)  en Miriam (40)  is uiterst veelzijdig; onder meer het geven van informatie, advies om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, ondersteuning bij het versterken van het netwerk, ondersteunen van mantelzorgers, in kaart brengen van administratie en financiën, het doorverwijzen naar hulpverleners en/of de WMO maar bovenal  het bieden van een luisterend oor, zeker in deze corona-tijd is dat voor senioren erg belangrijk. Bianca en Miriam doen dat met heel veel  inzet en liefde.

Eenzaamheid:

Senioren hebben door de corona-crisis veel vragen die niet altijd beantwoord worden omdat zij vaak dagenlang alleen zijn en niemand hebben om mee te praten. De eenzaamheid kan dan in volle hevigheid toeslaan en zorgt voor schrijnende situaties. Bianca en Miriam krijgen daar regelmatig mee te maken. Zij doen dan ook een beroep op ons: Kijk eens om je heen of je iemand een steuntje in de rug kunt geven; Dat kan vaak met kleine gebaren, bijvoorbeeld een groet in het voorbijgaan, hoe gaat het met je? of met elkaar een kopje koffie drinken of samen een blokje wandelen. Kleine gebaren die voor de ander heel veel kunnen betekenen. Laten we als gemeenschap de doelstelling  samen tegen de eenzaamheidter harte nemen!

Brief: 

De gemeente Den Haag verstuurt naar senioren vanaf 75 jaar elke 5 jaar vragenlijsten om te horen hoe het met hen gaat. Ingevulde vragenlijsten komen uiteindelijk bij de ouderenconsulenten terecht zodat zij inzicht kunnen krijgen hoe zij de senioren, die dat wensen,  op de juiste manier kunnen benaderen en helpen. Mocht u dit formulier nog niet hebben ingevuld, ziet u dit als kans om eens kennis te maken met Bianca en Miriam.

Speciale activiteiten:                                                                                                        Regelmatig faciliteren de consulenten leuke acties voor senioren zoals het uitdelen van kerstpakketten en mantelzorgtasjes. Recentelijk hebben meiden van GirlsOnly een tasje met een interessante inhoud verstrekt wat door vele senioren buitengewoon werd gewaardeerd. Uiteraard wordt daar een vervolg aan gegeven en staan diverse acties op stapel.

Haags Ontmoeten:                                                                                                          Bianca en Miriam melden nog dat in Leidschenveen een nieuwe locatie van Haags Ontmoeten wordt geopend op het Harriët Freezerhof 201. Dit is een van de manieren om de ruimte van voormalig restaurant Heerlijk opnieuw leven in te blazen. Haags Ontmoeten is en plek waar alle senioren en hun mantelzorgers vrij binnen kunnen lopen. Het is een ontmoetingsplek om ervaringen te delen en te ontspannen. Er worden nog vrijwilligers gezocht om de locatie te helpen runnen.                                                                                                                  

Voor informatie: Servicepunt XL wijkcentrum Leidschenveen, Harriët Freezerhof 201, telefoon 070-205 24 00 of wijkcentrumleidschenveen@voorwelzijn.nl                                                                                                 

Op Ypenburg is een Haags Ontmoeten gevestigd in kerk De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140, telefoon 06-39 85 06 03.

Belangrijke informatie: 

Er is een seniorenwijzer gemaakt met veel belangrijke informatie over ouder worden in ons stadsdeel. Deze seniorenwijzer is gratis te bestellen bij de XL Servicepunten en bij de consulenten.

Servicepunt XL/Wijkcentrum Leidschenveen:                                                                  Harriët Freezerhof 201, 2492 JC Den Haag, Telefoon: 070-205 24 00. 
Ondanks dat het servicepunt tijdelijk is gesloten kan altijd een belafspraak afspraak op locatie gemaakt worden.

Ouderenconsulent is Miriam Wilschewski, e-mail: m.wilschewski@voorwelzijn.nl
Telefoon: 06 -282 23 853 bereikbaar op donderdag en vrijdag.

Servicepunt XL/Wijkcentrum Piet Vink Ypenburg:                                                            Laan van Hoornwijck 260 2427 ED Den Haag, telefoon: 070-070-205 25 40.                Ouderenconsulent is Bianca Schneider, e-mail: b.schneider@voorwelzijn.nl                  Telefoon 06-105 32 843, bereikbaar op dinsdag en donderdag.

Heeft u behoefte aan een gesprek, de ouderenconsulenten luisteren naar u, denken met u mee, adviseren u en helpen u. Zij zijn er voor U! Zij komen ook, als u dat wenst bij u op huisbezoek. U kunt ook bellen met De Luisterlijn Den Haag, 070-345 45 00 dag en nacht bereikbaar.

 

Foto: Ouderenconsulenten Bianca (links) en Miriam ondersteunen de senioren.                                           Foto© Dick Muijs.
Terug
donderdag 18 maart 2021 11:13:59 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob