Laatste Nieuws

Coronavirus en de Tweede Kamerverkiezing

 

Door het coronavirus gaat de Tweede Kamerverkiezing anders dan normaal. Tijdens de verkiezing houdt de gemeente rekening met de maatregelen rondom het virus.

Doe de gezondheidscheck voordat u naar het stembureau gaat. Heeft u klachten? Kom dan niet naar het stembureau. U kunt iemand machtigen om uw stem uit te brengen. Lees hierover meer op de pagina Iemand anders voor u laten stemmen.

In de stembureaus kunt u altijd 1,5 meter afstand houden. Het stembureau heeft goede ventilatie. Ook zijn er beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, desinfectiegel, kuchschermen en wachtstippen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat kiezers veilig hun stem kunnen uitbrengen.

Coronavirus en de Tweede Kamerverkiezing
 

Vervroegd stemmen of stemmen per brief

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing 2021 kunt u op woensdag 17 maart stemmen. In een aantal stembureaus kunt u ook vervroegd stemmen: op maandag 15 en dinsdag 16 maart. Dit is bedoeld voor mensen die door het coronavirus tot een risicogroep behoren. Zij kunnen daardoor op een rustig moment naar het stembureau gaan. Op de website www.stembureausindenhaag.nl(externe link) vindt u de stembureaus waar u vervroegd kunt stemmen en meer informatie over de verkiezingen. 

Briefstemmen 70-plussers

Bent u 70 jaar of ouder? Dan mag u ook per brief stemmen. U krijgt hiervoor per post een stempluspas. Daarnaast ontvangt u in een apart verstuurde envelop het briefstembiljet en meer uitleg over stemmen per brief. 

Het briefstembiljet en de stempluspas stuurt u in de bijgesloten retourenvelop gratis terug. U kunt ze terugsturen vanaf het moment dat u beide enveloppen gekregen heeft. U kunt ze ook zelf inleveren bij een afgiftepunt. Kijk op de website www.stembureausindenhaag.nl(externe link) voor een afgiftepunt bij u in de buurt. De afgiftepunten zijn open van 10 tot en met 17 maart.

 
 Terug
vrijdag 26 februari 2021 08:49:42 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob