Laatste Nieuws

Gemeente Den Haag maakt het riool klaar voor de toekomst

 

Goed beheer van afval-, regen-, grond- en oppervlaktewater is belangrijk voor de volksgezondheid, een schoner milieu en het voorkomen van overlast door te veel of juist te weinig water. Het rioolstelsel speelt hierin een cruciale rol. Om het riool klaar te maken voor de toekomst, juist met het oog op de gevolgen van klimaatverandering, stuurt wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) een nieuw Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan naar de gemeenteraad. 

 

Hilbert Bredemeijer: “Onder onze straten ligt een uitgebreid rioolstelsel met meer dan 1700 kilometer buizen en zo’n 300 gemalen. Hiermee wordt al het afval- en regenwater iedere dag opgevangen en afgevoerd. Omdat we het riool meestal niet zien of horen, staan we er niet altijd bij stil, maar het is enorm belangrijk dat dit stelsel goed werkt. Het houdt onze stad schoon en droog.”

Gemeente Den Haag maakt het riool klaar voor de toekomst

Met drones door de riolen 

Om het rioolstelsel op orde te houden, controleert en reinigt de gemeente ieder jaar zo’n 10%. Voor de grotere en lastig begaanbare riolen gaat de gemeente nu ook drones inzetten. Daarbovenop vervangt de gemeente de komende vijf jaar 80 kilometer buizen. Die riolering kan daarna weer bijna 100 jaar mee, langer dan het landelijk gemiddelde. De vervanging biedt bovendien kansen voor extra verbeteringen in de openbare ruimte. Denk aan nieuwe inrichtingen en meer vergroening. 

Bredemeijer: “In de vorige eeuw is veel van onze riolering aangelegd. Delen daarvan zijn inmiddels aan het eind van hun levensduur en moeten dus vervangen worden. Dat is belangrijk voor onze veiligheid en volksgezondheid. Daarbij proberen we werkzaamheden altijd zo slim en handig mogelijk te combineren met andere projecten, zodat de schep maar één keer de grond in hoeft.” 

Regenwater van afvalwater scheiden

De gemeente gaat de komende vijf jaar 40 hectare grond ‘afkoppelen’. Dit betekent dat regenwater en afvalwater van elkaar gescheiden worden zodat het niet in hetzelfde riool terecht komt. Regen wordt apart afgevoerd naar de bodem of loopt naar een kanaal of vijver. In de bodem ontstaat zo een waterbuffer voor droge perioden. Daarnaast overstroomt het riool minder snel en wordt de waterzuivering effectiever. Dit zogenaamde ‘afkoppelen’ wordt toegepast bij rioolvervangingen, werkzaamheden in de openbare ruimte en nieuwbouw. 

Bredemeijer: “We moeten zuinig omspringen met ons schone regenwater. De gemeente vangt regen daarom zoveel mogelijk apart op. Bijvoorbeeld met infiltratievoorzieningen, waterbergende greppels, bermen en wadi’s – dat zijn poeltjes waar water in vast wordt gehouden.” De wethouder vervolgt: “Iedereen kan meedoen. Bijvoorbeeld door regen in een regenton op te vangen, in plaats van het via een regenpijp het riool in te laten lopen. Zo heb je gelijk een handig waterbuffertje voor droge periodes.” 

Samen met bewoners

Meer dan de helft van Den Haag is particulier terrein. Regen valt dus niet alleen in de openbare ruimte. Bewoners en ondernemers kunnen ook in actie komen door slim om te gaan met water. Denk aan groene daken en de Operatie Steenbreek (tegels eruit, planten erin). Handig is ook het gratis Waterlabel. Op www.waterlabel.net staat informatie over de mate waarin een huis, tuin, of balkon is ingericht om regen vast te houden. Elke bewoner kan een label berekenen en tips krijgen.

Bredemeijer: “Hevige stortbuien en langdurige hitte komen steeds vaker voor. Met satellietdata, meetapparatuur en peilbuizen doet de gemeente aan de lopende band onderzoek zodat we onze plannen steeds kunnen aanpassen. Dat doen we samen met andere gemeenten, drinkwaterbedrijven, het Hoogheemraadschap én bewoners. Bijvoorbeeld door bestrating in te ruilen voor groen. Zo gebruiken we de sponswerking van de grond en ontlasten we het riool. Win-win, wat mij betreft.”

Lees hier het hele plan.
Terug
dinsdag 17 november 2020 14:06:36 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW