Laatste Nieuws

INkeer & INspiratie, Meditatieve vieringen

 

 

Al vele jaren worden in de Dorpskerk in Nootdorp op de 1e zondag van de maand vieringen gehouden met daarin stiltemomenten, meditatieve muziek, gebed en liederen. Een dorp- of stadgenoot deelt enkele persoonlijke woorden en gedachten rond een Bijbels verhaal, een kerkelijk lied of een geloofsthema. Ook is er gelegenheid voor de aanwezigen om hardop een voorbede uit te spreken.

Vaak werkt één van de koren van de kerken in Nootdorp en Ypenburg mee in de viering, waarin kerkelijke en andere geloofsliederen worden gezongen, waaronder veel liederen uit Taizé (een oecumenische kloostergemeenschap in Frankrijk waar veel jongeren komen).

Veel bezoekers van deze vieringen ervaren de vieringen als een weldadig uurtje van rust en bezinning door de vele stiltes en meditatieve muziek die klinkt.

 

INkeer & INspiratie, Meditatieve vieringen

Deze vieringen vinden 6 keer per jaar plaats op iedere 1e zondag van de maand (oktober t/m april, behalve in januari), om 19.00 uur in de Dorpskerk in de Dorpsstraat in Nootdorp, en duren ongeveer 45 minuten.

Er is een orde van dienst voor de bezoekers waarin aangegeven wordt wat er wordt gelezen en welke liederen klinken (op dit moment wordt vanwege de coronamaatregelen niet in de vieringen gezongen).

De vieringen staan onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke, protestantse en katholieke Kerken in Nootdorp en Ypenburg.

 

Op zondag 4 oktober staat als Bijbelse Tijdgenoot Maria, de moeder van Jezus centraal. Dat past prachtig in de maand Oktober wat ook de Mariamaand is in de Katholieke kerk.

 

Ieder die zoekt naar een moment van stilte en bezinning is van harte welkom in deze meditatieve stiltevieringen.
Terug
donderdag 1 oktober 2020 06:26:08 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW