Laatste Nieuws

Prinsjesdag 2020: Reactie gemeente Den Haag

 

Het is goed dat het kabinet laat zien dat het wil investeren in woningen, duurzame mobiliteit, werkgelegenheid en economische groei. Voor Den Haag is dat van groot belang. Den Haag staat voor een enorme opgave, Den Haag groeit de komende jaren fors groeit, naar verwachting met 100.000 inwoners tot 2040. De toekenning van 71 miljoen uit de woningbouwimpuls maakt dat we op korte termijn maar liefst 9.000 woningen versneld kunnen bouwen.

Burgemeester Jan van Zanen: “Den Haag bouwt aan een groene, veilige en bereikbare stad waar inwoners trots op zijn. Investeren in werk, woningen, goed openbaar vervoer en voorzieningen geeft perspectief aan onze inwoners en toekomstige generaties.“

Prinsjesdag 2020: Reactie gemeente Den Haag

Den Haag verwelkomt het Nationaal Groeifonds dat grootschalige investeringen in economie, innovatie en infrastructuur mogelijk zal maken. We hopen op investeringen op korte termijn, die de groeicapaciteit van ook de Zuidelijke Randstad structureel zullen vergroten. 

Corona blijft ons economisch en maatschappelijk leven domineren. Handhaven wordt steeds moeilijker en de druk op politie en boa’s wordt steeds groter. De coronacrisis leidt tot een stijging van de gemeentelijke uitgaven, aan extra bijstandsuitkeringen of het anders inrichten van de openbare ruimte. Daarnaast zijn er ook minder inkomsten. De 770 miljoen euro voor de gemeenten is een goede eerste stap maar is lang niet voldoende.

Al voor de coronacrisis kregen gemeenten, ook Den Haag, er de afgelopen jaren vele taken bij, zoals de WMO en de Jeugdzorg. Het wordt steeds moeilijker om al deze taken ook fatsoenlijk uit te voeren. Goed dat het kabinet aandacht heeft voor de jeugd maar gemeenten hebben grote problemen om goede en structurele aandacht te geven, aan diegenen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij onze samenleving.

Van Zanen: “We zijn niet meer voldoende toegerust om onze rol in de lokale samenleving goed waar te kunnen maken. Het Rijk zal met meer geld over de brug moeten komen.”
Terug
vrijdag 18 september 2020 06:36:31 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob