Laatste Nieuws

Ook in 2020 steun voor wijkgerichte welzijnsinitiatieven

 

Den Haag blijft het sociaal werk vernieuwen. Ook dit jaar stelt het stadsbestuur subsidie ter beschikking voor nieuwe initiatieven voor wijkgericht welzijnswerk, waarmee mensen uit isolement komen, kinderen actief kunnen zijn en ontmoeting wordt bevorderd. Voor 2020 is hiervoor in totaal 1.174.000 euro beschikbaar: 587.000 euro voor kleine en 587.000 euro voor grotere organisaties.

Sociaal werkers en vrijwilligers zorgen er voor dat alle Hagenaars kunnen meedoen. Welzijnswerk is dan ook onmisbaar voor Den Haag. In het coalitieakkoord “Samen voor de Stad” is afgesproken dat de gemeente nieuwe en innovatieve welzijnsactiviteiten stimuleert.

Ook in 2020 steun voor wijkgerichte welzijnsinitiatieven

Wethouder Balster licht toe: “Met de regeling jagen we vernieuwingen en verbeteringen aan. Juist in deze tijd is het ongelooflijk belangrijk dat we op nieuwe manieren – bijvoorbeeld digitaal – in staat zijn om mensen te bereiken die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of bijvoorbeeld vereenzamen. Zo houden we iedereen erbij!”. 

Innovatie en focus op de wijk
De regeling is een vervolg op de subsidieregeling die in 2019 beschikbaar was. Ook grotere organisaties kunnen nu gebruik maken van de regeling en daarnaast kunnen subsidies nu voor twee jaar worden verstrekt. Wethouder Balster: “Het sociaal werk blijft zo vernieuwen. En door de coronacrisis is de directe omgeving, de wijk, belangrijker dan voorheen. Om echt een duurzame bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn in de wijk hebben initiatiefnemers tijd nodig om te experimenteren met wat werkt in deze tijd. Met deze regeling krijgen ze de kans dat te doen en zo te groeien.” 

Lekker in je vel
Deze zomer organiseer de gemeente meerdere bijeenkomsten, al dan niet digitaal, waarin potentiele aanvragers en gemeente met elkaar in gesprek gaan, zodat zij hun ideeën en plannen kunnen uitwerken. Wethouder Balster: “Ik kijk uit naar veel mooie, inspirerende en goed onderbouwde initiatieven. Mijn doel is dat iedere Hagenees en Hagenaar weer lekker in zijn vel komt te zitten. Daar werken we samen aan.” 

Aanvragen kunnen tussen 1 juni en 30 september ingediend worden. Per aanvraag is maximaal 100.000 euro beschikbaar. Ga voor meer informatie naar via www.denhaag.nl/subsidiewelzijn.


Terug
vrijdag 5 juni 2020 08:05:54 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob