Laatste Nieuws

HAAGSE AANPAK VERKEERSVEILIGHEID AANGESCHERPT

 

 

 

Den Haag groeit. Meer inwoners betekent ook dat meer mensen onderweg zijn in de stad. Er is te weinig ruimte op straat, het wordt steeds drukker en het aantal verkeersslachtoffers neemt toe. De gemeente Den Haag maakt daarom in de nieuwe aanpak getiteld ‘Kiezen voor Verkeersveiligheid’ Verkeersveiligheidsstrategie Den Haag 2030, scherpe keuzes. Vooral voor fietsers en voetgangers moet het veiliger worden. Kruispunten en wegen worden aangepakt en in woongebieden en straten met gemengd verkeer wordt 30 kilometer per uur de norm. Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie én het belangrijkste criterium bij het ontwerpen of herinrichten van een weg. Hierdoor blijft de stad veilig, leefbaar en bereikbaar.

 

 

HAAGSE AANPAK VERKEERSVEILIGHEID AANGESCHERPT

Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit: “Fietsers en voetgangers krijgen voorrang in de stad. We werken de komende tien jaar vooral aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers. Daarna komen openbaar vervoer en de auto. Door fietsers en voetgangers de ruimte te geven, zijn ze veiliger in het verkeer en voelen ze zich veiliger. Andere weggebruikers profiteren ook van deze maatregelen. Samen zorgen we ervoor dat alle Haagse verkeersdeelnemers elke dag opnieuw, weer veilig thuis komen. Want elke verkeersdode of gewonde is er één te veel.”

30 km de norm
Het aantal verkeersdoden varieert per jaar maar daalt niet. Van ongeveer 900 in 2015 naar ruim 1.150 in 2018. De aanpak van de afgelopen jaren om de verkeersveiligheid te verbeteren bleek onvoldoende. Ruim de helft van de verkeersdoden en -gewonden viel op een kruispunt en meer dan 75% van de slachtoffers viel op een 50 km/uur-weg. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op letsel. Op risicovolle 50 km per uur-wegen waar auto en fietsverkeer gemengd is, kiest Den Haag ervoor om de snelheid terug te brengen naar 30 km per uur.

Wethouder Van Asten: “Niet alles kan of past. Er zijn vaker keuzes nodig om de verkeersveiligheid voldoende te waarborgen. Te hard rijdende auto’s zijn nu een belangrijk risico. In de meeste woongebieden is 30 kilometer per uur al de norm. Nu richten we ons op 50km wegen met gemengd verkeer. Als 30 kilometer per uur de norm hier wordt dan kunnen fietsers en automobilisten ook hier veiliger samen de weg delen.”

Aanpak vrachtwagens

In de afgelopen twee jaar zijn er vier fietsers omgekomen bij botsingen met vrachtwagens. Hiermee kan worden gesteld dat dergelijke voertuigen feitelijk een bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid. De gemeente Den Haag onderzoekt waar en op welke manier vrachtauto’s kunnen worden geweerd. Voor de periode 2020-2022 is het de ambitie om te gaan experimenteren met het vrachtwagen-vrij maken van drukke schoolroutes in de ochtendspits, daar waar de meest kwetsbare verkeersdeelnemers samen komen. Verder onderzoekt de gemeente welke maatregelen nodig zijn om straks technische voorzieningen aan vrachtwagen op te leggen waarmee dodehoekongevallen kunnen worden voorkomen. De gemeente start vervolgens met het gemeentelijk wagenpark en de leveranciers van de gemeente.

Proactieve risico-gestuurde aanpak
Ook nieuw is dat verkeersveiligheidsrisico’s proactief in kaart worden gebracht en gevolgd door maatregelen worden om die risico’s te verkleinen, of zelfs helemaal weg te nemen. Proactief beleid heeft als doel meer actie te ondernemen waar het relatief gevaarlijk is. Dit gaat uit van de gedachte dat waar zich een hoog of verhoogd risico voordoet vroeg of laat uiteindelijk meer slachtoffers zullen vallen, ongeacht of dit in het verleden al wel eens gebeurd is. Daarnaast zet de gemeente blijvend in op de werkzaamheden die al succesvol zijn gebleken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid, zoals de aanpak van black spots en het inrichten van Schoolzones.
Terug
woensdag 15 april 2020 14:07:46 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW