Laatste Nieuws

Maatregelen voor beheersing van corona onverminderd van kracht

 

 

Maatregelen voor beheersing van corona onverminderd van kracht

In de Veiligheidsregio Haaglanden blijven de strikte maatregelen van kracht die nodig zijn om de veiligheid en gezondheid van de inwoners zo veel mogelijk te beschermen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan blijft men zoveel mogelijk binnen, gaat men uitsluitend de deur uit voor een korte, noodzakelijke boodschap en doet men dat alleen. Verder houdt iedereen in de buitenruimte en in winkels minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Bij het maken van een ommetje blijft men in de eigen buurt. Om te voorkomen dat mensen, ondanks de aanwijzingen, toch verder weg op pad gaan waren en zijn de parkeergelegenheden bij stranden, parken en recreatiegebieden afgesloten. Samenscholingen en asociaal (rij)gedrag op afgesloten of deels verlaten terreinen en wegen wordt niet getolereerd.

 

 

Maatregelen voor beheersing van corona onverminderd van kracht

De plv. voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes ziet dat het overgrote deel van de inwoners van de 9 gemeenten die de Veiligheidsregio Haaglanden uitmaken zich de afgelopen weken zeer verantwoord heeft gedragen. ‘Men doet duidelijk zijn best om zich aan de afspraken te houden en de helaas noodzakelijke maatregelen te respecteren. Er is dus op dit moment geen aanleiding om aanvullende beperkingen op te leggen. Er is echter ook absoluut geen ruimte om nu al minder streng te zijn; in onze regio is het beeld t.a.v. de verspreiding van corona wat minder gunstig dan landelijk, wat bijvoorbeeld blijkt uit de hoge bezettingsgraad van de IC’s. Nu verslappen zou daarom een majeure fout en onverantwoord zijn.’

Van sporters wordt verwacht dat zij in de eigen buurt blijven en steeds de onderlinge afstand bewaren t.o.v. andere sporters, maar ook t.o.v. andere aanwezigen op straat en in de natuur. Op voorhand worden er in onze regio geen routes afgezet die onder normale omstandigheden populair zijn bij wielrenners en motorrijders maar zodra blijkt dat zij zich onverantwoord gedragen volgt direct afsluiting. Doorgaande vaarwegen kunnen niet gebruikt worden omdat sluizen en bruggen in de provincie Zuid-Holland niet bediend worden (m.u.v. winterbediening en containervaart); varen in de buurt van de eigen ligplaats is toegestaan mits ook aan boord de reguliere richtlijnen m.b.t. afstand worden gevolgd. Het bezoeken van winkels voor niet-direct noodzakelijke aankopen kan leiden tot onveilige situaties wanneer er teveel klanten binnen zijn of buiten wachten. Met de brancheverenigingen is afgesproken dat de parkeerterreinen bij grote winkels, zoals woonboulevards, bouwmarkten en groencentra deels kunnen worden gebruikt en dat daarop toezicht wordt gehouden door verkeersregelaars om een te grote toestroom te voorkomen. Daarnaast geldt er een deurbeleid en dienen de klanten ook binnen de winkel rekening te houden met elkaar en met de medewerkers. Levert dit niet de noodzakelijke onderlinge afstanden op dan volgt handhaving en kunnen zowel de eigenaar van de winkel als de bezoekers een boete krijgen. In het uiterste geval kan de winkel gesloten worden.

Sinds eind maart gelden er in Nederland aangescherpte richtlijnen voor de beheersing van het corona virus waarvoor de handhaving belegd is bij de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s. Voor de regio Haaglanden is dit de waarnemend burgemeester van Den Haag, de heer Johan Remkes. Hij neemt zijn besluiten zoveel mogelijk na overleg met de burgemeester van de overige 8 gemeenten binnen de veiligheidsregio (zie: www.vrh.nl), alsmede de leiding van de hulpdiensten (GHOR/GGD, Politie, Brandweer) en de hoofdofficier van Justitie van het OM. Dit overleg vindt plaats in de vorm van een Regionaal Beleidsteam (RBT).
Terug
vrijdag 10 april 2020 07:36:21 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW