Laatste Nieuws

Gemeente Den Haag zet alles op alles in coronacrisis

 

In een brief aan de gemeenteraad heeft het Haagse college van burgemeester en wethouders een update gegeven van alle maatregelen die de gemeente Den Haag neemt in de coronacrisis. Het stadsbestuur zet alles op alles om de gevolgen van de crisis te beheersen. Daarnaast roept het college in deze brief op tot solidariteit. 'De gemeente wil organisaties en instellingen in de stad tegemoet komen. We doen een vergelijkbaar beroep op verhuurders, financiële instellingen, sponsors en ook inwoners. Denk aan koop lokaal in de buurt of online, koop vouchers voor je kappersbezoek op een later tijdstip, vraag geld niet terug voor reeds gekochte kaartjes, of word vriend van een theater of museum en steun zo een cultuurinstelling.’ 

 

 

Gemeente Den Haag zet alles op alles in coronacrisis

Het coronavirus heeft immense impact op grote delen van de wereld. In een persgesprek noemde minister-president Mark Rutte corona 'de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog'. De gevolgen voor Den Haag zijn evident groot. Het college betreurt het allereerst zeer dat er ook in deze regio inmiddels meerdere mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. ‘Iedereen die ziek is geworden door besmetting met het coronavirus wensen we een voorspoedig herstel,’ aldus het college. 

Het stadsbestuur schrijft dat de gevolgen van de coronacrisis zichtbaar zijn in de stad en alle Hagenaars raken: 

'Onze bruisende stad is stil, en dat zal nog wel even zo blijven. Ondernemers vrezen voor het voortbestaan van hun bedrijf, instellingen en verenigingen zijn onzeker over hun toekomst. Ondertussen vragen we aan mensen om thuis te werken en zich zo min mogelijk buiten te begeven. Aan beide oproepen geven de inwoners van onze gemeente massaal gehoor. Ouders met kinderen zien zich genoodzaakt om de rol van leraar op zich te nemen, dit vaak gecombineerd met hun eigen werkzaamheden. En dan is er nog die allesoverheersende bezorgdheid over de eigen gezondheid en die van naasten. Al deze vraagstukken hebben de meeste urgentie van het college. Binnen alle diensten van de gemeente Den Haag heeft het beperken van de gevolgen van de coronacrisis voorrang boven al het andere.'

In de raadsbrief staan in tien pagina's de genomen maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die twee weken geleden door het stadsbestuur naar buiten zijn gebracht.  

Ook staat er in de brief uitgelegd op welke manier de gemeente omgaat met inwoners en instellingen die extra geraakt worden door de crisis. De gemeente levert maatwerk, staat in de raadsbrief: 'Als huurders, instellingen, contractpartijen of door ons ingeschakelde zzp’ers schade lijden door de coronacrisis en daardoor aantoonbaar het hoofd niet boven water houden, overleggen we wat de gemeente kan doen om te helpen.'

Het college geeft hiervan drie concrete voorbeelden. De gemeente zal niet actief aanmanen bij huurachterstanden en als het nodig is, wordt uitstel van betaling verleend. Aanbieders van zorgvoorzieningen worden doorbetaald, ook als zij hun zorg niet kunnen leveren. Er zijn mensen die direct financiële hulp nodig hebben. Aan deze mensen wordt zo snel mogelijk een voorschot verstrekt.

Hoewel het college met het pakket aan maatregelen op alle mogelijk manieren de gevolgen van de coronacrisis aanpakt, benadrukt het in zijn brief dat deze maatregelen alléén niet afdoende zijn: 'Het blijft daarom zaak om te benadrukken dat de grootste resultaten bereikt worden als iedereen zich houdt aan de moeilijke, maar strikt noodzakelijke afspraken over onder meer het bewaren van sociale afstand en het zich beperkt begeven in de buitenruimte; een wereldwijde crisis raakt ons allemaal en maakt ons tegelijk allemaal verantwoordelijk.'

Klik hier om de volledige brief te lezen in het Raadsinformatiesysteem (RIS)
Terug
zaterdag 4 april 2020 05:52:54 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW