Laatste Nieuws

Kerkdiensten De Toevlucht via kerkomroep.nl

 

 

Vanwege de adviezen en maatregelen rond het Coronavirus zullen de kerkdiensten in De Toevlucht aangepast doorgaan met alleen voorganger, organist, ouderling en diaken en eventueel lector en koster daarbij aanwezig. Het wordt ieder ander ontraden om de kerkdienst te bezoeken, dit vanwege het risico van besmetting voor u/jezelf en de overige aanwezigen.

De kerkdienst zal een kortere viering zijn, die te beluisteren is via www.kerkomroep.nl of via de app kerkomroep.nl die op smartphone of tablet is te downloaden. 

 

 

Kerkdiensten De Toevlucht via kerkomroep.nl

Zo hopen we rond dit centrale moment van vieren, ons geloof te delen, de verbondenheid als gelovigen vast te houden en elkaar rond de Bijbel en door gebed en zang te bemoedigen.

De orde van dienst is te vinden op www.kerkopypenburg.nl  bij: Laatste Nieuws

Voorbeden voor de dienst kunnen voor zaterdag 18.00 uur worden aangeleverd via predikant@kerkopypenburg.nl 

Beluisteren kerkdienst:

Ga naar www.kerkomroep.nl

U ziet dan een pagina met een zoekscherm. 

Daar vult u in: Protestantse Gemeente Ypenburg en klikt op het vergrootglas

De volgende pagina: U klikt op de naam van onze gemeente

Op de volgende pagina van onze wijkgemeente gaat u naar de datum van de betreffende zondag en klikt op 'luisteren' (vergeet niet het geluid van computer of tablet aan te zetten)

 

De uitzending wordt minimaal 10 minuten voor 10 uur gestart, dan klinkt orgelmuziek. 

 

Zie voor verdere informatie www.kerkopypenburg.nl

Vragen en opmerkingen graag aan ds. Attie Minnema, predikant@kerkopypenburg.nl

 
Terug
zaterdag 21 maart 2020 07:31:38 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JW