Laatste Nieuws

Anouk Radloff: Samen Bedacht, Samen Doen !

 

16 oktober jongstleden kwamen bewoners, winkeliers, politiemensen , gemeente, scholieren, directeuren van scholen, medewerkers van de GGZ van de wijken Leidschenveen-Ypenburg een hele dag bijeen in het Cars Jeans Stadion met als doel: kunnen we de beide wijken nog meer leefbaar en veiliger maken en welke bijdrage wil een ieder hieraan leveren. Over de resultaten daarvan praat ik met Teamchef Politie Leidschenveen-Ypenburg Anouk Radloff.

Door Dick Muijs.

Anouk Radloff: Samen Bedacht, Samen Doen !

‘Die dag heeft heel veel positief resultaat opgeleverd en daar zijn wij erg blij mee’ zegt Anouk. ‘ ons doel is verbindende gesprekken aangaan met de inwoners van dit stadsdeel en de politie en uit gesprekken blijkt dat dit thema de bewoners aanspreekt. ‘

Samen Bedacht, Samen Doen                                                                                                                     

‘Een aantal resultaten van die dag hebben wij middels een tekening die we genoemd hebben Samen Bedacht, Samen Doen,  op speelse wijze in kaart gebracht. Centraal staat daarin de wijkbus, een project wat 18 en 19 december 2019 van start gaat. De bedoeling is dat deze wijkbus op gezette tijden in de wijk staat, waar de bewoners naar toe kunnen gaan en onder het genot van een kop koffie met de aanwezige politiefunctionarissen, handhavers en andere partners in gesprek gaan over zaken die hen bezig houden. Soms in brede zin, soms over een specifiek thema.’

Samenwerken      

                                                                                                                                 ‘Omdat de politie en gemeente niet van alles op de hoogte kunnen zijn, willen zij graag met bewoners in gesprek en samenwerken om misstanden in kaart te brengen. Tijdens die gesprekken bij de bus leer je bijvoorbeeld hoe wiet ruikt, krijg je informatie over spookwoningen, witwassen en over diverse andere zaken wat u vooral bezighoudt. Ondermijning bijvoorbeeld. Het begrip ondermijning daar hebben bewoners weinig beeld bij. Wij willen de bewoners hierover nader informeren. Ook bedrijven en instellingen gaan wij meer betrekken. Wij willen interactie tussen wijkbewoners, bedrijven, instellingen en politie sterk bevorderen. We zijn bezig met de gemeente om een buurtapp te ontwikkelen waar burgers op een eenvoudige manier meldingen, vragen of reacties kunnen doen’ aldus Anouk.

Jongeren                                                                                                                                                          

Jongeren nemen een belangrijke plek in onze beide wijken. ‘De politie is er niet alleen om corrigerend op te treden, verbinden vinden wij heel belangrijk’ vervolgd Anouk. ‘Wat zou het toch leuk zijn om bijvoorbeeld twee keer per jaar een voetbalwedstrijd te organiseren met jongeren, politie en misschien wel wat spelers van ADO in het Car Jeans Stadion!  ‘Met de bus willen we ook naar de jongeren toe om te horen wat hen bezighoudt en goed naar hen luisteren.’

‘De ontmoeting in het Cars Jeans Stadion heeft zoveel reacties opgeleverd, dat we lang niet alles in kaart hebben kunnen brengen en uitwerken. Dat gaan we doen in 2020. We gaan ook weer gezamenlijke ontmoetingen organiseren met burgers, bedrijven, partners en politie, ook op zaterdagen. Heeft u in de tussentijd iets te melden, u bent van harte welkom! 

Oud en Nieuw

                                                                                                                                    Anouk zegt daarover: ‘ik hoop op een heel gezellige en fijne jaarwisseling voor iedereen zonder veel problemen. Daarbij is de hulp van bewoners onontbeerlijk. Ik vraag u: ziet u iets vreemds of verdachts, iets wat u niet vertrouwt, wat anders is dan normaal gedurende de komende dagen,  BEL ONS ONMIDDELLIJK.  Is het bedreigend dan belt u meteen 112. De politie is de komende tijd zeer alert bezig in samenwerking met buurtpreventieteams en overige instanties om problemen vroegtijdig te onderkennen en indien nodig adequaat op te treden. Daartoe worden overal in Den Haag, ook in ons stadsdeel, extra camera’s en verlichting neergezet ter controle. En wat vuurwerk betreft, gooi het niet naar dieren, niet waar ouderen zijn en zeker niet naar hulpverleners! Laten we met elkaar zorgen voor een mooie en gezellige jaarwisseling en samen een goed, gezond en sprankelend 2020 vieren!

 

Foto: ©Dick Muijs.
Terug
dinsdag 17 december 2019 11:42:48 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob