Laatste Nieuws

Extra mogelijkheden om afval te scheiden op Ypenburg

 

De gemeente heeft op verschillende plekken op Ypenburg extra bovengrondse containers geplaatst voor glas, papier en karton, textiel en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Reden hiervoor was het tekort aan inleverpunten in de buurt. Bewoners kunnen hun afval nu makkelijk en dichtbij huis gescheiden weggooien.
Locaties bovengrondse containers
In Bosweide zijn containers voor glas, papier en karton en plastic verpakkingen, blik en drinkpakken geplaatst.
In De Venen, De Bras, Singels, Morgenweide en Waterbuurt zijn containers voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken en textiel neergezet.De containers staan op de volgende plekken:

Bosweide: ter hoogte van Guirlande
De Venen: ter hoogte van Windjammersingel 66
De Bras: ter hoogte van Overwallaan 96, Waterviolier 2 en aan de Waterweegbree naast het parkeerterrein bij de apotheek
Singels: ter hoogte van Douglaslaan 44

Morgenweide:  ter hoogte van Rietgorsstraat 46 en Weidevogellaan 45
De Vroomendijk 44 en 122

 

Extra mogelijkheden om afval te scheiden op Ypenburg

Proef
Het gaat in eerste instantie om een proef. Wanneer de bovengrondse containers goed worden gebruikt zal de gemeente onderzoeken of er ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Dit onderzoek staat gepland in het voorjaar van 2020. Bewoners worden hierover geïnformeerd.

Helpt u ook mee om afval te scheiden?

Door uw huishoudelijk afval te scheiden kunnen er van veel afvalmaterialen nieuwe producten gemaakt worden. Van plastic, blik en drinkpakken kunnen bijvoorbeeld nieuwe blikjes, verpakkingen, kratten en wc-papier gemaakt worden. U zorgt u er daarmee voor dat er ook nog eens minder restafval wordt verbrand. En dat is weer goed voor het milieu!

 

Wat mag er in de container? 

Twijfelt u welk afval in de container mag? Gooi het dan in de restafval container of kijk voor een overzicht op denhaag.nl/afvalscheiden. Zo houden we de kwaliteit van ons gescheiden afval goed.
Terug
dinsdag 17 december 2019 09:29:38 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JWML