Laatste Nieuws

Kijk op Buytenhout-West

 

De BuytenHoutTafel, een grote groep gebruikers, ondernemers, recreanten, fans en andere betrokkenen van Buytenhout-West (het groengebied tussen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Den Haag Ypenburg) heeft in de afgelopen anderhalf jaar een visie ontwikkeld op de toekomst van dit gebied. Een ruwe conceptversie is nu voor iedereen in te zien. 

De BuytenHoutTafel is een burgerinitiatief dat samenwerkt met diverse gebruikers van het gebied en partijen, waaronder de gemeenten, Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap Delfland. Dit initiatief heeft de afgelopen jaren een proces op gang gebracht om het bestaansrecht van dit groene ‘land in de stad’ ook voor de komende twintig jaar te verzekeren. 

Kijk op Buytenhout-West

Het staat onder druk door oprukkende verstedelijking en een gestaag  groeiend aantal recreanten dat op verschillende manieren van dit natuurgebied wil genieten.

Afweging en ambities

Met de gebiedsvisie hebben de meer dan honderd deelnemers van de BuytenHoutTafel met elkaar strategieën en kernwaarden geformuleerd, die helpen om samen af te kunnen wegen welke initiatieven en activiteiten dit gebied versterken en wat men in de toekomst wel en niet zou willen in dit gebied. Ook zijn er lange-termijnambities geformuleerd voor het behoud en versterking van natuur en biodiversiteit, natuur-ondersteunende recreatie, mobiliteit, waterbeheer, circulaire landbouw en een gezonde gebiedseconomie. Het zorgen voor de kwetsbare waarden staat centraal, evenals het zoeken naar verbindingen met elkaar.

Reageren

De BuytenHoutTafel nodigt iedereen  uit om de conceptgebiedsvisie te lezen. Tot en met 6 juni kan inhoudelijk worden gereageerd met een e-mail naar info@buytenhouttafel.nl. Belangrijke aanvullingen kunnen dan nog worden meegenomen voor het geheel definitief wordt gemaakt en wordt voorgelegd aan de betrokken colleges.

 
Terug
donderdag 30 mei 2019 07:56:51 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: Rob