Laatste Nieuws

Gratis compost uit De Groenzoom op te halen

 

Op zaterdag 21 april a.s. kunnen geïnteresseerden tussen 08:30 uur en 12:00 uur gratis ‘Groenzoomcompost’ afhalen aan de Kleihoogt 60. Om een kruidenrijke vegetatie in het natuur- en recreatiegebied te realiseren worden diverse percelen twee keer per jaar gemaaid. De nieuwe kruidenrijke vegetatie heeft een positief effect op de weidevogels en andere dieren in het gebied. Het maaisel is verwerkt tot compost, waarmee u uw moestuin en bloemenborders kunt verrijken. Op is op, dus zorg dat u op tijd bent.

Gratis compost uit De Groenzoom op te halen

Compost maken
Gedurende bijna één jaar is het gemaaide gras gecomposteerd. Door de warmte (broei) in het gras zijn temperaturen van zo’n 70°C ontstaan, welke in de loop van de tijd zijn gezakt tot een constante temperatuur van 50°C. Hierdoor zijn onkruidzaden én ziektekiemen afgedood. Door te composteren zorgen we voor een mooie en duurzame manier van hergebruik van organisch ‘afval’; u hoeft immers geen (kunst)mest te gebruiken. Compost zorgt ook voor het vastleggen van CO2 in de bodem.

De Groenzoom
De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied van 560 hectare dat ligt in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp en wordt ten noorden begrensd door Zoetermeer-Rokkeveen. De Groenzoom was voorheen een gebied met veel glastuinbouw, maar is de afgelopen jaren doorontwikkeld voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. De Groenzoom heeft het open karakter van een Hollandse polder met veel afwisseling van water, rietlanden, graslanden en veel houten landhekken. Beheercombinatie De Groenzoom bestaat uit BTL Realisatie en Groenaannemingsbedrijf Punt. BTL Advies verzorgt namens de beheercombinatie de ecologische begeleiding. www.degroenzoom.nl
Terug
maandag 9 april 2018 10:35:53 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JWML