Laatste Nieuws

Beeldend Bijbellezen, over geloof als verbeelding

 

Ds. Bert Koetsier, Donderdag 28 september 2017

Vanavond is er weer een avond Leven-dig Gesprek in De Toevlucht, avonden over geloof- en levensvragen waarop iedereen welkom is die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Aanvang 20.00 uur in kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijk 140, de kerk is open om 19.30 uur (koffie/thee).

Beeldend Bijbellezen, over geloof als verbeelding

Naar aanleiding van zijn boek “Beeldend Bijbellezen” komt Bert Koetsier op donderdag 28 september een lezing houden.
Hij kijkt naar de Bijbelverhalen vanuit kunst/verbeelding. Dus niet historisch of ethisch, maar beeldend (visueel).
En niet zoals zo vaak: eerst waren er Bijbelverhalen en toen maakte de kunstenaar er een plaatje bij, maar andersom: eerst heeft de Bijbelschrijver een beeld, vervolgens vertelt hij dat met woorden. De verhalen zijn dus zelf beelden.
Maar als hij op die manier “beeldend” vertelt, moet je dus ook beeldend lezen en luisteren om te verstaan wat hij zegt. Dit
roept nieuwe vragen op maar ook verrassende nieuwe inzichten.
Na de lezing van ds. Koetsier is er gelegenheid tot vragen en gesprek. Bij het uitgaan wordt een collecte gehouden voor de onkosten.
Bert Koetsier was 28 jaar studentenpredikant in Zwolle.
Zie ook: www.kerkopypenburg.nl


ds. Attie Minnema
Volg mij op Twitter ds_De_Toevlucht
of Facebook Wijkgemeente De Toevlucht Ypenburg
www.kerkopypenburg.nl
Terug
donderdag 28 september 2017 08:34:38 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JWML