Laatste Nieuws

Uit de Kerk op Ypenburg

 

Verbeelding door: ds. Attie Minnema

Het jaarthema van onze wijkgemeente voor komend seizoen is ‘Kunst in de kerk’. Toegegeven: het is geen origineel thema. Met name rooms-katholieke kerken staan bekend om de vele afbeeldingen in de kerkgebouwen: beelden en schilderingen van Bijbelse taferelen, Bijbelse figuren en heiligen.
Protestantse kerken waren sinds de Reformatie en de Beeldenstorm altijd veel soberder, maar inmiddels hebben we als protestanten weer veel geleerd van de katholieken en zijn er ook in protestantse kerken weer een aantal kleuren en symbolen te zien.

Uit de Kerk op Ypenburg

Geloven kan niet zonder beelden. Ieder woord dat we gebruiken om over God, Jezus, liefde en andere Bijbelse en geloof thema’s iets te zeggen, is eigenlijk een beeld, een verbeelding van iets dat niet onder woorden te brengen is, dat groter is dan onze menselijke woorden.

Geloven kan eigenlijk ook niet zonder afbeeldingen. Gelukkig mochten kinderbijbels wel altijd geïllustreerd zijn met tekeningen en tegenwoordig laten we ook in de kerkdiensten regelmatig afbeeldingen zien bij een Bijbelverhaal of bij het thema van de dienst. Zo wordt niet alleen het gehoor maar ook het zien als zintuig ingeschakeld in de vieringen.
De moderne mens is ook veel meer visueel ingesteld. Kinderen groeien op met de beelden van televisie, computer en andere moderne (sociale) media. Het is mooi en zinvol om dat visuele aspect ook in vieringen te benutten.

Heel wat kunstenaars hebben op allerlei manieren Bijbelverhalen in beeld gebracht. In musea en ook thuis via Google afbeeldingen zijn duizenden afbeeldingen en verbeeldingen te zien. En via de beamer kunnen deze in de kerk worden getoond, bijvoorbeeld bij onderdelen van de viering of tijdens de preek ter ondersteuning van de verkondiging.

Het komende seizoen hopen we op verschillende manieren het thema ‘Kunst in de kerk’ invulling te geven. Door kunst in de kerk tentoon te stellen en door lezingen rond kunstafbeeldingen en het verbeelden van Bijbelverhalen.
Afgelopen week is een groep uit onze wijkgemeente en omstreken op reis geweest langs de glasramen van de joodse schilder Marc Chagall in Noord-Frankrijk en Duitsland. Het was een feest om al die verbeeldingen van Bijbelverhalen, kleuren en symbolen te zien.

Door dergelijke verbeeldingen wordt een andere snaar dan alleen via het horen geraakt, en kun je letterlijk en figuurlijk een ‘andere kijk’ op een Bijbelverhaal krijgen. En daarmee misschien ook een andere kijk op het leven en de werkelijkheid.

Website wijkgemeente: www.kerkopypenburg.nl
E-mail: predikant@kerkopypenburg.nl Facebook Wijkgemeente De Toevlucht
Twitter: ds_De_Toevlucht
www.kerkomroep.nl Protestantse gemeente Ypenburg
Kerkdiensten, 10.00 uur in De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140
Zondag 10 september ds. J. van Twist uit Harlingen
Zondag 17 september ds. A Minnema, startzondag.

 

 

 

 
Terug
woensdag 6 september 2017 17:38:08 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JWML