Laatste Nieuws

Stadsdeeldirecteur Anita-Vos Tijdhof: Jongeren meer betrekken bij hun wijk

 

Het jaarlijks interview met de stadsdeeldirecteur heeft onder meer tot doel inzicht te verschaffen in de plannen op korte en lange(re) termijn in het stadsdeel, en wat er tot nu toe is bereikt. Ellen Tolhuisen van Bewonersorganisatie Leidschenveen is geïnteresseerd toehoorder.

Door Dick Muijs

In Januari van dit jaar werd tijdens de Haagse Kracht bijeenkomst het Uitvoeringsplan Leidschenveen-Ypenburg 2017 uitvoerig besproken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Aan dit uitvoeringsplan zijn een aantal thema’s gekoppeld waaronder: jeugd, onderwijs, opvoeding en zorg. Anita zegt daarover: “Wij willen de jeugd meer bij de ontwikkelingen in het stadsdeel betrekken. Het is een uitdaging hoe we dit kunnen realiseren. We denken aan een speciale stadsapp voor jongeren. Ook willen wij ze uitnodigen om met ons in gesprek te gaan.”

Stadsdeeldirecteur Anita-Vos Tijdhof: Jongeren meer betrekken bij hun wijk

Het uitvoeringsplan is de jaarlijkse uitwerking van de ambities uit het Wijkprogramma 2016-2019. “Daar willen wij de jongeren bij betrekken en jongereninitiatieven stimuleren. Ook is het plan de bewonersorganisaties in de wijken te stimuleren tot meer samenwerking om zo nog betere wijkactiviteiten zoals buurt- en straatfeesten te realiseren. Intensievere samenwerking tussen gemeente, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zorgt voor meer kwaliteit en verbondenheid in de wijk en dat is wat wij nastreven.”

Op de vraag hoe vrijwilligers te stimuleren om zich op te geven voor wijkactiviteiten zegt Anita: “Daar willen wij graag over meedenken. Maar er ligt ook een taak voor de bewonersorganisaties om met plannen en initiatieven te komen. Persoonlijke benadering is daarbij een must, ook hierbij kunnen jongeren een belangrijke rol vervullen.”

Over de samenwerking tussen de verschillende instanties en het stadsdeelkantoor is haar oordeel: “Alle partijen hebben hierin tijd en energie geïnvesteerd met als uitkomst een positief resultaat. Er is een prima samenwerking op vele fronten ontstaan, we streven ernaar dit nog verder uit te breiden.”

Er is eigen buurtonderzoek gedaan door medewerkers van politieke partijen over de gang van zaken in het stadsdeel. Daar staat Anita positief tegenover. “Zowel op Ypenburg als in Leidschenveen wordt dat nu gedaan en het zorgt niet alleen voor reuring maar ook voor een andere kijk op situaties. Dit is alleen maar goed. Uiteraard ben ik geïnteresseerd in de uitkomsten van die onderzoeken.”
Terug
zaterdag 10 juni 2017 09:44:38 Categorie: Laatste Nieuws Ingezonden door: JWML